Convocatòria de subvencions per a realitzar actuacions en matèria estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva

Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i les actuacions, realitzades dins el territori català, que el termini d'execució sigui des de la data de publicació fins el 31.08.2008, i que es puguin integrar en algun dels apartats següents:

a)- Inversions en tecnologies de millora de l'eficiència energètica dutes a terme per companyies de serveis energètics.

b)- Inversions en tecnologia de millora de l'eficiència energètica en instal·lacions de procés industrial.

c)- Actuacions singulars de tecnologies eficients emergents adreçades al sector industrial, els edificis i els serveis.

Publicat al DOGC núm. 4909 de 21.06.2007

Publica un comentari