Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:
a) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) juntament amb la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització.
b) La implantació d’actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals i vigents o en fase de
redacció.

Bases publicades al DOGC núm. 7873 de 13/05/2019

Convocatòria publicada al DOGC núm 7898 de 17/06/2019

Publica un comentari