Convocatòria de subvencions per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta

Inversions realitzades pels en locals derivades de l'execució d'actuacions elegibles sobre el sistema d'abastament en alta.
Les inversions s'han d'executar en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2008.
Publicat al DOGC núm. 4890 de 24/05/2007

Publica un comentari