Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes dins el Parc Natural del Montseny

Concessió de subvencions destinades a la realització de projectes dins de l'àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny, referides als conceptes següents:
1) Explotacions forestals (EF)
2) Explotacions agrícoles-ramaderes (EAR)
3) Empreses de serveis (ES)
4) Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA)
5) Millora dels camins i itineraris de la Xarxa viària bàsica definida en els treballs de revisió del Pla especial de 2006 (XVB)
6) L'Establiment, mitjançant conveni amb la propietat, de reserves forestals destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF)
Publicat al BOP núm. 30 de 12.02.2008

Publica un comentari