Convocatòria de subvencions en el marc del programa d’energies renovables

Objectius: Programes d’ajuts públics a inversions en nous projectes d’aprofitament energètic de fonts renovables.

Destinataris: Empreses privades, Famílies, Institucions sense ànim de lucre i altres ens corporatius, Corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals, consorcis dependents de corporacions locals, Fundacions.

Per a corporacions locals la dotació econòmica és la següent :

a. Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors solars tèrmics. Import màxim: 60.000 euros.

b. Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica o instal·lacions d’energia solar fotovoltaica hibridades amb energia eòlica aïllades de la xarxa elèctrica. Import màxim: 3.375 euros.

c. Instal·lacions d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics. Import màxim: 560.000 euros.

d. Instal·lacions d’aprofitament de l’energia geotèrmica. Import màxim: 30.000 euros.

e. Sistemes de telemonitorització i/o visualització de la producció energètica en instal·lacions d’energia solar tèrmica. Import màxim 25.000 euros.

Publicat al DOGC núm. 6018 de 2 de desembre de 2011

Publica un comentari