Convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials

Actuacions de gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials d'abast ampli que pretenen millorar la funcionalitat ambiental, hidràulica i morfodinàmica amb la finalitat de contribuir a l'assoliment dels objectius ambientals en la massa d'aigua objecte de l'actuació i que no suposin un increment de risc.
Publicat al DOGC núm. 5432 de 30.07.2009

Publica un comentari