Convocatòria de subvencions per a la preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona

Actuacions destinades a la restauració o millora de l’estat de conservació o la diversitat biològica dels hàbitats i les espècies silvestres amenaçades, accions orientades a la restauració i millora de la connectivitat entre espais naturals, la construcció i millora d’instal·lacions de control de l’accés rodat a àrees sensibles, la restauració i senyalització de camins pedestres existents amb finalitats conservacionistes, i les obres i arranjaments destinats a la millora de les infraestructures ramaderes per al manteniment de prats i pastures vinculades a la conservació d’hàbitats oberts.
Publicat al BOP núm. 27 de 9 de febrer de 2011

Publica un comentari