Convocatòria de subvencions per a la implantació de deixalleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i la valorització dels residus municipals

Anys 2009-2010, per a
– Implantació de deixalleries
– Implantació de deixalleries mòbils.
– Implantació de minideixalleries.
– Millores estructurals i equipament auxiliar en la xarxa de deixalleries.
– Altres equipaments necessaris per a l’ens local,entenent com a altres equipaments noves infraestructures amb els seus elements, que afavoreixin la recollida selectiva i la valorització i/o recuperació dels residus municipals.
Publicat al DOGC núm. 5263 de 21.11.2008

Publica un comentari