Convocatòria de subvencions per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

Aquestes subvencions tenen per objecte el finançament de les intervencions paisatgístiques en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.
Publicat al DOGC núm. 4941 de 06.08.2007

Publica un comentari