Convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l’any 2019

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de la realització d’actuacions de millora de la il·luminació exterior existent amb la finalitat de reduir la contaminació lumínica.

Bases publicades al DOGC núm. 7675 de 31.07.2018

Convocatòria publicada al DOGC núm. 7749 de 16.11.2018

Publica un comentari