Convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

Són objecte de subvenció les actuacions d’adequació de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa, es troben en el Cas A i el Cas B previstos en la base 2.1 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny.

Publicat al DOGC núm. 6909 de 09/07/2015

 

Publica un comentari