Convocatòria de subvencions destinades al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Ajuts tenen per objecte el foment i la millora de la recollida selectiva de la FORM d’acord amb les línies següents:

  • per a impulsar millores quantitatives i qualitatives en grans municipis
  • per les actuacions de millores i noves implantacions en la resta de  muncipis del territori

Pulbicat al DOGC núm 6897 de 22/06/2015

Publica un comentari