Convocatòria de subvencions destinades a finançar despeses de noves actuacions d'abastament en alta a ens locals deficitaris en matèria d'aigües

Inversions realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2006, pels ens locals derivades de l'execució d'actuacions d'abastament en alta (captació, tractament i distribució).
Import màxim subvencionable el 50%.
Publicat al DOGC núm. 4587 de 07.03.2006
Ampliació termini fins 21/04/2006. Publicat al DOGC núm. 4607 de 04.04.2006

Publica un comentari