Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

Poden ser objecte de subvenció les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.

Publicat al DOGC núm. 7094 de 07.04.2016

Publica un comentari