Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i  generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua.
Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
Publicada al DOGC núm. 8008 de 22 de novembre de 2019
Bases de la convocatòria Resolució TES/2518/2017, de 25 d’octubre;   Modificades per Resolució TES/2748, de 21 de novembre ; i Modificades per Resolució TES/1330/2019, de 16 de maig

Publica un comentari