Convocatòria de subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2020

Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES)
Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-xarxes de calor municipals, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors.
Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o micro-xarxes de calor municipals, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors.
Publicat al BOP núm. 243 de 20 de desembre de 2019

Publica un comentari