Convocatòria de subvencions als ens locals per promoure la participació ciutadana.

Hi ha quatre línies diferents:

a) Processos participatius.
b) Desplegament d’espais i òrgans per a la participació. Es considera dins d’aquesta línia la posada en marxa de serveis de mediació com a mitjà de capacitació ciutadana per a la resolució del conflictes.
c) Plans de participació.
d) Creació i/o consolidació d’estructures tècniques de suport a la participació, facilitant la contractació del personal necessari per a la creació d'aquestes estructures i col·laborar en els plans de formació pel personal.

Publicat al DOGC núm. 4800 de 16.01.2007

Publica un comentari