Convocatòria de subvencions als ens locals i consorcis per a promoure la participació ciutadana

a) Processos participatius que, usant metodologies diverses, generin debats socials i recullin aportacions ciutadanes destinades a millorar tant el contingut com l'aplicació de les diverses polítiques locals.

b) Espais i òrgans de participació que articulin, de manera estable i continuada, la participació de la ciutadania en la formulació i l'execució de les diverses polítiques locals.

c) Plans de participació que ordenin i sistematitzin les estructures i els processos a través dels quals l'organització local promou i garanteix la intervenció ciutadana en el disseny i execució de les polítiques públiques locals.

d) Estructures tècniques de suport a les polítiques de participació que permetin, a través de la contractació de professionals, disposar dels recursos humans necessaris per a propiciar polítiques participatives de qualitat.

Publicat al DOGC núm 5094 de 19.03.2008
Publicat al DOGC núm 5113 de 17.04.2008 correcció errada data termini

Publica un comentari