Convocatòria de subvencions als Ajuntaments en el marc del programa “Del Pla a l’acció” 2018-2019

L’objecte d’aquesta convocatòria (pels anys 2018 i 2019) és regular les subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes dins del programa «Del pla a l’acció», destinades a executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal

Les subvencions es defineixen en cinc línies:
Línia 1. Gestió energètica municipal que inclou:
– Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques.
– Redacció d’informes de seguiment dels PAES o PAESC.
– Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania.
Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.
Línia 3. Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Línia 4. Inversions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les millores d’eficiència energètica necessàries del conjunt de quadres elèctrics.
Línia 5. Inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat pública.

Bases publicades al BOP núm. 4 de 5 de gener de 2018

Convocatòria publicada al BOP núm. 36 de 20 de febrer de 2018

Publica un comentari