Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues urbanes presents als seus municipis.
Publicat al BOP núm. 132 de 12.07.2010

Publica un comentari