Convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals o per les agrupacions d’ens locals derivades de l’execució d’actuacions d’abastament en alta. Només es consideren com a subvencionables les inversions en les actuacions necessàries per garantir una disponibilitat de referència de fins a 250 litres per habitant i dia, calculats sobre la població de fet, tenint en compte l’estacionalitat.

 

Publica un comentari