Convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i
gossos) i animals asselvatjats urbans. Així com els tractaments: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Publicada al BOP núm. 56 de 20 de març de 2018

Publica un comentari