Convocatòria de subvencions a la promoció i consolidació de la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya per al període 2009-2011

Les actuacions subvencionables són les següents:
– Restauració i millora dels hàbitats i els hàbitats de les espècies.
– Maneig i manteniment dels hàbitats i els hàbitats de les espècies.
– Restauració i millora del paisatge i altres elements del patrimoni natural.
– Ordenació dels aprofitaments dels recursos naturals i dels usos públics per a garantir els punts anteriors.
Publicat al DOGC núm. 5387 de 26.05.2009

Publica un comentari