Convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020

Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria són:

  • Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat.
  • Instal·lacions de producció d’energia geotèrmica destinades a la reducció de les emissions difuses de GEH.
  • Actuacions d’adaptació i reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic en l’àmbit dels recursos hídrics.
  • Actuacions d’esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i l’urbanisme.

Publicades Bases al DOGC núm. 7723 de 10.10.2018

Publicada Convocatòria al DOGC núm. 7841 de 27.03.2019

Publica un comentari