Convocatòria de plaça de Tècnic Mitjà de Medi Ambient

Convocatòria de provisió de plaça de tècnic mitjà de Medi Ambient.
Publicades bases al BOP núm 215 de 10.11.2009
Publicat al DOGC núm 5509 de 19.11.2009

Publica un comentari