Convocatòria de plaça de tècnic mig de medi ambient

Convocatòria de plaça de tècnic mig de medi ambientmitjançant concurs-oposició lliure.
Publicat al BOP núm. 39 de 26.02.2010
Publicat al DOGC núm. 5593 de 23.03.2010

Publica un comentari