Convocatòria de les subvencions de la campanya “Del Pla a l’Acció”

Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis de menys de 20.000 habitants.

Línia 2: Redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

Línia 3: Execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Línia 4: Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les mesures necessàries.

Bases publicades al BOP núm. 243 de 18/12/2015

Convocatòria publicada al BOP núm. 35 de 22/02/2016

 

Publica un comentari