Convocatòria de les subvencions de la campanya “Del pla a l’acció” any 2017

Subvencions destinades a executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) aprovat.

Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques i/o redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.

Línia 3. Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle previstos en el PAES.

Línia 4. Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les millores d’eficiència energètica necessàries del conjunt de quadres elèctrics.

Publicat al BOP núm. 27 de 8 de febrer de 2017

Publica un comentari