Convocatòria de les subvencions de la campanya “Del pla a l’acció”, any 2015

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES) i/o en plans d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple.

Publicat al BOP núm. 46 de 9 de març de 2015

Publica un comentari