Convocatòria de les proves per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de gestió mediambiental

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la contractació laboral temporal, amb contracte d’interinitat, d’una persona per substituir la treballadora que ocupa la plaça durant el permís de maternitat, possibles vacances i possible compactació del permís per lactància i reducció de jornada posteriors.

Aquesta plaça està adscrita a l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, s’assimila a un grup A, subgrup A1, i està dotada amb les retribucions corresponents d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Publicat al BOP núm. 204 de 25 d’octubre de 2016

 

Publica un comentari