Convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya

Aquests ajuts tenen per objecte finançar les actuacions i inversions fetes en els espais naturals protegits de Catalunya:

– Actuacions de manteniments i inversions en edificis i equipaments, i actuacions de desembosc forestal i d'educació ambiental.

– Maneig d'hàbitats.

– Inversions en protecció, restauració i millora del patrimoni natural.

– Inversions en ordenació dels usos públics i de difusió dels valors ambientals.

Publicat al DOGC Núm. 4882 14.05.2007

Publica un comentari