Convocatòria d’ajuts per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya

L’objectiu d’aquests ajuts és finançar actuacions per a la conservació, millora i divulgació dels espais naturals protegits de Catalunya.

Publicat al DOGC núm. 6265 de 30.11.2012

Publica un comentari