Convocatòria d’ajuts per a projectes innovadors sobre les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat

Ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat.

Pulbicat al DOGC núm. 6490 de 29.10.2013

Publica un comentari