Convocatòria d’ajuts destinats al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003 i en nuclis urbans vulnerables als incendis forestals.

Seran subvencionables les actuacions que s’indiquen a continuació que es realitzin en urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003 o en nuclis urbans vulnerables als incendis forestals amb contacte directe amb terrenys forestals:

– tractament de vegetació amb estassada de matoll i tallada d’arbrat superior al 33% dels peus inicialment existents.

– tractament de vegetació amb estassada de matoll

Publicat al DOGC núm. 6580 de 12.03.2014

Publica un comentari