Convocatòria d'ajuts als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis forestals

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport als ajuntaments gironins per a les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals.
Publicat al BOP de Girona, núm. 84 de 03.05.2005
Publicat al DOGC núm 4388 de 20.05.2005

Publica un comentari