Convocatòria d'ajuts a projectes mediambientals Fundació “La Caixa”

La convocatòria d'enguany s'estructura en tres apartats:
a) espais naturals i biodiversitat
b) difusió ambiental i sostenibilitat en l'ús de recursos naturals
c) prevenció i gestió de residus

La contribució podrà arribar al 75% del pressupost total del projecte, i com a màxim 150.000 € per l'apartat a) i 60.000 € pels apartats b) i c)

Publica un comentari