Convocatòria d’ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Aquests ajuts tenen per objecte el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals mitjançant dos tipus de projectes diferenciats:

a) Projectes de nova implantació o d’ampliació en l’àmbit de la recollida selectiva de la FORM.

b) Projectes i actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM

Publicat al DOGC núm 6404 de 26/06/2013

Publicada modificació al DOGC núm 6414  de 10/07/2013

Publica un comentari