Convocatòria d’un lloc de tècnic/a mitjà/na en ciències ambientals en règim d’interinitat

El Consell Comarcal de la Selva convoca la selecció d’un/a tècnic/a mitjà/na en ciències ambientals en règim laboral d’interinitat a temps complet a través de concurs. L’inici del contracte es fixa el dia 1 de gener de 2011 i la seva durada es preveu fins a la cobertura de la vacant mitjançant oferta pública d’ocupació.
També és objecte de les bases la creació d’una borsa de treball.
Publicat al BOP núm. 214 de 09.11.2010

Publica un comentari