Convocatòria d’ajuts per implantar deixalleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i la valorització dels residus municipals.

– Implantació de deixalleries.
– Implantació de deixalleries mòbils.
– Implantació de minideixalleries.
– Millores i equipament auxiliar en la xarxa de deixalleries.
– Altres equipaments necessaris per a l’ens local que afavoreixin la recollida selectiva i valorització i/o recuperació dels residus municipals.
Publicat DOGC núm. 4784 de 20.12.2006

Publica un comentari