Convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

Tenen per objecte donar suport a la implantació i al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals i de la fracció vegetal. L’objecte de la convocatòria, per tant, és el foment de la implantació de la recollida selectiva de la FORM mitjançant actuacions en:

– Projectes de nova implantació o d’ampliació en l’àmbit de la recollida selectiva de la FORM.
– Projectes i actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM.
– Projectes de foment de la recollida i gestió de la FV.
– Projectes d’autocompostatge (compostatge casolà i/o comunitari)
– Projectes singulars d’interès general.
Publicat al DOGC núm. 4784 de 20/12/06

Publica un comentari