Convocatòria d’ajuts per a la clausura d’abocadors municipals fora d´ús i d’abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d´ús

Clausura i la revegetació bàsica amb sembra d’abocadors municipals fora d’ús,d’abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús i de punts d’abocament incontrolats, amb les mesures correctores adients per eliminar els impactes ambientals ocasionats, i comprenen la redacció del projecte, l’execució i la direcció de l’obra.
Publicat al DOGC núm. 4784 de 20/12/06

Publica un comentari