Convocatòria d’ajuts de l'Agència Catalana de Residus

-Per implantar deixalleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i la valorització dels residus municipals.
-Per a projectes d'ambientalització, en matèria de residus, d'esdeveniments i festes populars.
-Per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.
-Per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat afectats per contaminacions.
-Per a projectes en matèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius d’inserció sociolaboral.
-Per a l’execució de projectes de minimització de residus.
-Per a impulsar el consum de matèries recuperades i subproductes.
-Per a projectes de prevenció de residus municipals.
-Per a la clausura total o parcial de dipòsits controlats per a residus municipals de titularitat pública i de punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció.

Publicat al DOGC núm. 5029 de 14.12.2007

Publica un comentari