Convocatòria d’ajuts adreçats als ens locals per a l'any 2010 per a projectes en matèria de residus que es portin a terme amb col·lectius d’inserció sociolaboral.

Fomentar la reutilització i/o reparació i millorar la implantació de la recollida selectiva per a la valorització de residus en els àmbits següents: Ciutadania, Comerços i activitats de servei, Centres educatius, Dependències pròpies, Instal·lacions de gestió de residus, Altres relacionats amb l'objecte d'aquesta convocatòria.
Publicat al DOGC Núm. 5520 de 04/12/2009

Publica un comentari