Convocatòria ajuts per a la realització dels estudis de mobilitat

Aquests ajuts tenen per objecte el finançament de l'elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada pel planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, supòsit previst per l'article 3.1.b) del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
DOGC núm. 4750 de 30/10/2006

Publica un comentari