Control de la contaminació acústica

El curs serà molt pràctic. Es treballarà amb exemples, gràfics, informes reals.

Publica un comentari