Control de la contaminació acústica

El curs serà molt pràctic. Es treballarà amb exemples, gràfics, informes reals i es faran servir els sonòmetres que portin els tècnics

Publica un comentari