Contractació verda als municipis

La Unió Europea estima que el poder contractador del sector públic suposa el 14% del PIB europeu. Per això la capacitat d’estimular l’oferta de productes i serveis més sostenibles, sense comptar el paper exemplificadors que han complir les administracions públiques, les converteix en el centre promotor de la implantació de criteris ambientals i de sostenibilitat en la contractació de serveis per excel·lència.

Publica un comentari