Consum responsable: Optimitzar la despesa i millorar l’eficiència

Amb aquest curs, es vol millorar la consciència de la responsabilitat ambiental del tècnics municipals. Es vol contribuir a la reducció dels impactes de les nostres activitats sobre la salut de les persones i sobre el medi ambient i a l’estalvi de materials d’oficina i recursos naturals. També es vol donar a conèixer com des de l’activitat quotidiana es pot contribuir a millorar la gestió ambiental, a estalviar i a ser eficients

Publica un comentari