CONSULTORIA MEDIAMBIENTAL PV, S.L.

Empresa dedicada a la gestió i assessorament tècnic. Auditories municipals (PALS). Gestió de residus i d’abocadors controlats. Estudis d’EDAR i controls analítics d’aigües. Estudis edafològics i de biodiversitat. Mapes de soroll.

Publica un comentari