Consulta pública dels mapes de perillositat i zonificació de l’espai fluvial del districte de conca fluvial de Catalunya

De conformitat amb l’apartat segon de l’article 10 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació, es sotmet a consulta pública els mapes de perillositat i risc d’inundació així com la zonificació de l’espai fluvial del districte de conca fluvial de Catalunya elaborats en compliment de l’article 8 del Reial Decret esmentat.
Publicat al DOGC núm. 8015 de 03/12/2019
Més informació: Agència Catalana de l’Aigua

Publica un comentari